spacerMeny spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
   

Hansen, Lene - biografi

Lene Hansen er født i 1971. Hansen representerer Norske Samers Riksforbund
Sivilstand
Gift

Barn
1 barn født i 1996

Utdanning
2007 Cand.polit. hovedfag i pedagogikk, Universitetet i Tromsø
1995 Pedagogikk, mellomfagstillegg, Universitetet i Tromsø
1992-96 Cand.mag. med 4-årig allmennlærerutdanning, Høgskolen i Tromsø
1991 Ex.phil, Universitetet i Tromsø
1991 Examen artium, Skilinja ved Nordreisa VGS
1987 Grunnskole, Manndalen skole

Yrkesbakgrunn
2005-06: Journalist, Bladet Nordlys AS, Tromsø
2005: Utviklingskonsulent, I Pluss DA, Tromsø
2003-04: Prosjektleder, Riddu Riđđu
2001-04: Lærer i voksenopplæringen, Kåfjord kommune
1999-01: Lærer, Trollvik Skole
1997 Arbeid med samisk læreplan for Kåfjord kommune

Verv
styremedlem Tromsø Kunstforening og Tromsø Museum
varamedlem Høgskolen i Tromsø
2004-05 Styremedlem i Riddu Riđđu Reanggat AS
2003-05 Medlem av styringsgruppa for Tromsø 2014 AS
2003-05 Medlem av kulturutvalget for Tromsø 2014 AS
2001-05 Styremedlem og nestleder i Gáivuona NSR
1996, 2002-05 Festivalleder Riddu Riđđu Festivalen
1990-05 Medlem av festivalkomiteen Riddu Riđđu
2004 Medlem av Regionaliseringsutvalget, Troms Fylkeskommune
2003-04 Formannskapsmedlem/kommunestyrerepresentant
for SV i Kåfjord kommune (permisjon grunnet flytting fra 2005)
2003 Styremedlem i Kåfjord SV
2002 Landsstyremedlem for NSR
2000-01 Nestleder i Utdanningsforbundet, Kåfjord
1999 Medlem av instituttstyret ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø
1990-96 Diverse verv i Gáivuona Samenuorat/Kåfjord Sameungdom

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; nestleder i Nærings- og kulturkomiteen, nestleder i Kontrollkomiteen, vararepresentant i Samisk parlamentarisk råd
2005-07 Sametingsrepresentant; nestleder i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Kontrollkomiteen
2001-05 1. vara for Norske samers riksforbund

Språk
Norsk

Representerer
Norske Samers Riksforbund. Representant nr. 2 for valgkrets 8 Midt-Troms.
 
   

Velg språk

På Norsk På Samisk

Søk

Kontaktinformasjon

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka
Telefon
: (47) 78 47 40 00

Faks
: (47) 78 47 40 90
Org.nr.
: 974 760 347
Åpningstid
: 08.00-15.30

Tjenester fra Sametinget

Velg lenke

Skolenettet

Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no