Skip Navigation LinksSametinget > Politikk og demokrati > Plenumsledelsen

Plenumsledelsen

Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden.

Blant plenumsledelsens oppgaver er å avgjøre permisjonssøknader, fremme innstillinger overfor plenum i spørsmål som omhandler Sametingets arbeidsorden og fatte nødvendig vedtak med hensyn til saksforberedelser for plenumsmøtene.

Det skal også utpeke deltakere og representanter til parlamentariske møter og konferanser hvor Sametinget skal delta, samt sørge for utsendelse av sakspapirer etter de regler som Sametingets arbeidsorden fastsetter. 

Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum.

 
*Plenumsledelse 2009-2013
*Plenumsledelse 2009-2013
Navn og e-postPartiMobil
Jarle JonassenLederNSR97581637
Marie Therese Nordsletta AslaksenNestlederSamer bosatt i Sør-Norge41411299
Hilde Anita NyvollArbeiderpartiet91807130
Jørn Are GaskiArbeiderpartiet92220598
Mathis Nilsen EiraNSR99275980
  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no