Skip Navigation LinksSametinget > Politikk og demokrati > Sametinget i plenum

Sametinget i plenum

Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Sametinget i plenum
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet.

Tinget regulerer sin virksomhet innenfor de rammer som er gitt i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Plenum fastsetter tingets arbeidsorden, med regler og retningslinjer for all annen virksomhet i regi av Sametinget.

Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året.

Urfolk
Som urfolk står samene i en annen stilling enn andre etniske minoritetsgrupper i Norden.

Samene er ikke innvandrere i nyere historisk tid, men levde i sine bosettingsområder lenge før nasjonalstatene og grensene ble opprettet.

Derfor har Stortinget sagt at samisk språk og kultur må anses som opprinnelige i Norge, og har samme krav på vern og utviklingsmuligheter som de nordiske majoritetsfolkenes språk og kultur.

En viktig del av begrunnelsen for opprettelsen av Sametinget, er at samene ved å være i mindretall ikke når fram i ordinære demokratiske organer basert på flertallsdemokrati.

*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 1 Østre
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 1 Østre
Navn og e-postPartiVervMobil
1. Mariann Wollmann MaggaArbeiderpartiet97702350
2. Gunn-Britt RetterNSR/SáB91359222
3. Knut StoreArbeiderpartiet90671485
4. Trond Are AntiNSR/SáB
5. Ragnhild Melleby AslaksenArbeiderpartiet94155664
6. Hans J. EriksenFremskrittspartiet48289105
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 2 Ávjovárri
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 2 Ávjovárri
Navn og e-postPartiVervMobil
1. Alf IsaksenÁrja
2. Aili KeskitaloNSRParlamentarisk leder97129305
3. Ronny WilhelmsenArbeiderpartiet
4. Per A. BæhrFlyttsamelista48063861
5. Olaf EliassenÁrja48289129
6. Mathis Nilsen EiraNSR99275980
7. Anne Helene Moeng SaariArbeiderpartiet91720679
8. Anders Somby jr.Flyttsamelista45414594
9. Knut Roger HanssenHøyre90162015
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 3 Nordre
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 3 Nordre
Navn og e-postPartiVervMobil
1. Hilde Anita NyvollArbeiderpartiet91807130
2. Arthur TørfosFremskrittspartiet92256345
3. Toril Bakken KåvenNordkalottfolketLeder i næring- og kulturkomiteen, nestleder i møtelederskapet92868670
4. Silje Karine MuotkaNSRLeder i oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen98487576
5. Inger JørstadArbeiderpartiet47750892
6. Odd Iver SaraÁrja48043968
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 4 Gáisi
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 4 Gáisi
Navn og e-postPartiVervMobil
1. Geir Tommy PedersenNSRNestleder i nærings- og kulturkomiteen91543995
2. Willy ØrnebakkArbeiderpartietParlamentarisk leder91174752
3. Randi SkumNSRLeder i kontrollkomiteen97090338
4. Margit Eli Anti OskalArbeiderpartiet45033933
5. Aud MarthinsenFremskrittspartiet41200059
6. Rolf JohansenNSRNestleder i tilskuddsstyret
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 5 Vesthavet
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 5 Vesthavet
Navn og e-postPartiVervMobil
1. Ann-Mari ThomassenNSRNestleder i plan- og finanskomiteen90057123
2. Inga-Lill SundsetArbeiderpartiet
3. Miriam Anna Stina PaulsenNSR97617377
4. Geir JohnsenArbeiderpartietNestleder i oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen41517205
5. Åge NordkildNSRNestleder i kontrollkomiteen95140542
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 6 Sørsamisk
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 6 Sørsamisk
Navn og e-postPartiVervMobil
1. Jarle JonassenNSRLeder i møtelederskapet97581637
2. Sten-Erling JønssonArbeiderpartietLeder i plan- og finanskomiteen97577733
3. Ida Marie Bransfjell Åarjel-Saemiej Gielh41641003
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 7 Sør-Norge
*Sametingets representanter 2009-2013 - Valgkrets 7 Sør-Norge
Navn og e-postPartiVervMobil
1. Jørn Are GaskiArbeiderpartiet92220598
2. Kirsti GuvsámNSR90835649
3. Marie Therese Nordsletta AslaksenSamer bosatt i Sør-NorgeLeder i tilskuddsstyret41411299
4. Heidi Persdatter Greiner HaakerArbeiderpartiet90978584
  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no