Samene - et folk i fire stater

Samene er ett folk med bosettingsområder i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Samenes land strekker seg fra Kola-halvøya i nordøst til Engerdal i Sør-Norge og Idre i Sør-Sverige. Dette området kalles på samisk Sápmi.
*Politikk og demokrati - Om samene
Informasjon Publisert 27.01.2005
Sameflagget

Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. I 1993 ble nasjonaldagen feiret for første gang, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

Informasjon Publisert 27.01.2005
Brud

Den samiske folkedrakten kalles kofte på norsk og gákti på nordsamisk. Som samiske språk og andre kulturelle særtrekk går også draktformene på tvers av landegrensene.

Informasjon Publisert 27.01.2005
Samisk familie

Samene er ett folk med bosettingsområder i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Samenes land strekker seg fra Kola-halvøya i nordøst til Engerdal i Sør-Norge og Idre i Sør-Sverige. Dette området kalles på samisk Sápmi.

Informasjon Publisert 27.01.2005
Samiske dialekter

Samisk hører til den finsk-ugriske språkgruppen. Det samiske språkområdet strekker seg tradisjonelt over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland.

Informasjon Publisert 28.01.2005

Samekonferansen/ Samerådet har i sine vedtak på samisk brukt begrepet sámi álbmotbeaivi. Rett oversatt til norsk blir dette samenes nasjonaldag.

Informasjon Publisert 28.01.2005
Informasjon Publisert 28.01.2005
Else Laula Renberg

Elsa Laula Renberg kjempet hele sitt liv for samiske rettigheter. Kampen gav ikke nevneverdige frukter i hennes levetid, og den tids samebevegelse døde ut noen år før hun selv døde. Elsa er en av de største samepolitiske ledere vi har hatt – om ikke den største, sett i lys av hennes samtid.

Informasjon Publisert 02.02.2005
Samisk musikk i dag inkluderer et vidt spekter av sjangre, men de fleste forbinder samisk musikk først og fremst med joiken. Joik har alltid hatt en sentral rolle i den samiske musikktradisjonen, og kan beskrives som en kombinasjon av å synge og å bruke stemmen som et instrument.
Informasjon Publisert 02.02.2005

Det tradisjonelle samiske kostholdte gjenspeiler et liv nært naturen; jakt og fiske var en viktig del av matauken, og årstidenes varierende tilgang på råvarer påvirket naturligvis matvanene.

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no