Skip Navigation LinksSametinget > Politikk og demokrati > Samisk parlamentarisk råd

Samisk parlamentarisk råds rolle internasjonalt, vedtatt i 2003

Styret la i 2003 frem et drøftningsgrunnlag for Samisk parlamentarisk råd.

Oppsummering:

Sametingenes arbeid med internasjonale spørsmål kanaliseres gjennom sametingenes representasjon i samisk parlamentarisk råd (SPR)

Samisk parlamentarisk råd ivaretar den samiske (sametingenes) representasjonen i internasjonale fora der man finner det nødvendig med slik felles representasjon.

Samisk parlamentarisk råd deltar aktivt i det arbeidet som har betydning for urfolk, særlig overfor organer som fastsetter internasjonale rettstandarder, men også i utformingen av verdenssamfunnets generelle urfolkspolitikk.

Aktiv deltakelse innebærer også å videreutvikle eksisterende samarbeid med institusjoner og organisasjoner, nasjonalt og internsjonalt, som arbeider med urfolkssprøsmål, og å være åpen for nye parter å samarbeide med.

Samisk parlamentarisk råds internasjonale engasjement skjer gjennom et formelt samarbeid med de nasjonale myndighetene i Finland, Sverige og Norge, bl.a. gjennom de årlige møter mellom sameministrene og sametingspresidentene.

Samisk parlamentarisk råds siktemål er å delta i egen kapasitet, dvs. fritt og uavhengig ta del i urfolksrelaterte møter og prosesser. I forhold til FN er per i dag deltakelse i statlige delegsjoner en bedre løsning enn å delta på lik linje med NGOene.

Samisk parlamentarisk råd må undersøke mulighetene for å få til en representasjon av urfolksparlamenter i FN`s prosesser og organer i saker som er relevante for urfolk. Første skritt vil være å få observatørstatus ved Permanent Forums årlige samlinger.

I forhold til FN koordinerer SPR sametingenes synspunkter ( sametingene må på forhånd diskutere de aktuelle problemstillinger og klargjøre sametingenes posisjoner) og sametingene hver for seg søker deltakelse i de statlige delegsjonene. Dette anses for å være den beste løsningen inntil SPR har fått undesøkt muligheten for felles representasjon i de ulike FN fora.

Samisk parlamentarisk råd oppnevner fra høsten 2003 samenes representanter til Barentssamarbeidets organer.

*Politikk og demokrati - Samisk parlamentarisk råd
Informasjon Publisert 05.07.2011
Samisk parlamentarisk råd samlet i Karasjok 26.04.02

Samisk parlamentarisk råd (SPR) er et parlamentarisk samarbeidsorgan for sametingene i Finland, Norge og Sverige.

Informasjon Publisert 05.07.2011

Følgende sametingsrepresentanter utgjør Sametingets delagasjon til Samisk parlamentarisk råd for perioden 2009 - 2013.

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no