Skip Navigation LinksSametinget > Politikk og demokrati > Sametingsrådet

Sametingsrådet 2009-2013

Sametingsrådet for perioden 2009 - 2013 består av sametingspresident Egil Olli, visepresident Laila Susanne Vars, rådsmedlem Vibeke Larsen, rådsmedlem Marianne Balto og rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Publisert av Østby, Jan Roger. Sist endret 03.01.2012

Sametingsrådet fungerer som Sametingets "regjering", og står for den daglig politiske virksomheten.

Sametingsrådets fem medlemmer er valgt av og blant flertallet i Sametingets plenum.

Rådet består av:
• Sametingspresident, Egil Olli fra Arbeiderpartiet.
• Visepresident, Laila Susanne Vars fra Árja.
• Marianne Balto fra Arbeiderpartiet.
• Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet.
• Ellinor Marita Jåma fra Åarjel-Saemiej Gïelh.

Flertallsrådet består av AP, Árja, Nordkalottfolket, Samer bosatt i Sør og Åarjel-Saemiej Gïelh.

Fordeling av saksområder:

President Egil Olli har et overordnet ansvar for samtlige saksområder. I tillegg får han spesielt ansvar for:  

Rettigheter
• Samisk selvbestemmelse
• Urfolksrettigheter
• Land- og vannrettigheter
• Tradisjonell kunnskap  

Internasjonalt arbeid
• Samisk samarbeid over landegrensene (SPR)
• Nordisk samarbeid (herunder Interreg.)
• Arbeid innenfor FN, EU, Barentsområdet, Arktis og nordområdepolitikk
• Annet internasjonalt samarbeid
• Klagebehandling fra tilskuddsstyret


Laila Susanne Vars har ansvaret for:

Opplæring
• Grunnskole
• Videregående opplæring
• Voksenopplæring
• Høyere utdanning og forskning
• Eldrepolitikk
• Læremidler
• Læremiddelsentral

Barn og oppvekts
• Barnehager med samiske barn
• Strategisk plan for læremiddelutvikling
• Kompetanseheving og rekruttering
• Læremidler til barnehager
• Barne- og familiepolitikk

Internasjonalt arbeid
Nordområdepolitikk


Marianne Balto har ansvaret for:

Næring
• Generell næringspolitikk
• Jordbruk
• Fiske og marine ressurser
• Reiseliv
• Gass og petroleum
• Mineraler
• Verdiskapningsprogram
• Utmarksnæring og duodji
• Samferdsel, inkludert motorferdsel i utmark

Regionalt samarbeid
• Regionale utviklingsprogrammer
• Samarbeidsavtaler med fylkeskommunene
• Regionalpolitikk, herunder LU og fylkesplaner

Kulturminneforvaltning
• Myndighetsutøvelse i hht. Kulturminneloven og plan- og bygningsloven
• Samisk bygningsvern
• Forvaltningsplaner for samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Vibeke Larsen har ansvaret for:

Budsjett
• Sametingets budsjett
• Sametingets årsmelding
• Samisk statistikk 

Miljø
• Planarbeid (i forhold til plan- og bygningsloven)
• Miljø- og ressurspolitikk
• Arealpolitikk og arealforvaltning
• Nasjonalparker og andre verneområder

Kultur
• Kulturpolitikk
o   Kultursentra, møteplasser
o   Kunst, Kunstneravtale
o   Idrett
o   Media
o   Film, litteratur, musikk
o   Teater
o   Festivaler

• Museumsforvaltning
• Kirkepolitikk
• Institusjonspolitikk
• SUPU

Administrasjon

Ellinor Marita Jåma har ansvaret for:

Språk
• Forvaltningsområdet for samisk språk
• Språkstyret
• Språksentra
• Samefolkets fond
• Samelovens språkregler
• DIVVUN

Terminologi
• Samisk terminologi
• Samiske stedsnavn (Stadnamnlova)
• Samisk orddatabank

Helse og sosial
• Helsepolitikk
• Sosialpolitikk og barnevern
• Barnekonvensjonen
• Samarbeid med helseforetakene

 

Næring
• Reindrift
• Rovviltpolitikk

 


Flertallsrådet har underskrevet en politisk plattform for perioden 2009 - 2013.

 

*Sametingsrådet - Kontakt
*Sametingsrådet - Kontakt
NavnStillingTelefonMobil
Egil OlliPresident78 47 40 00900 26 880
Laila Susanne VarsVisepresident78 47 40 00977 54 102
Marianne BaltoRådsmedlem78 47 40 00480 63 358
Ellinor Marita JåmaRådsmedlem78 47 40 00916 13 460
Vibeke LarsenRådsmedlem78 47 40 00941 30 116
Hagbart GrønmoPolitisk rådgiver78 47 40 00416 79 477
Johan VasaraPolitisk rådgiver78 47 40 00918 89 200
  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no