Sametingets valgmanntall - endelig oversikt

13890 personer var registrert i Sametingets valgmanntall ved sametingsvalget 2009. Det er en økning på 1352 personer siden valget i 2005.

Publisert av Somby, Dina Nilsdatter. Sist endret 14.06.2011

Endelige tall for valgkretsene finnes nedenfor.

VALG: Statistikk
Informasjon Publisert 14.06.2011

 

 

Informasjon Publisert 28.05.2009
NSD

Alle valglistene ved sametingsvalgene 1989-2009 er nå er tilgjengelig på nett via Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Informasjon Publisert 03.11.2008
Samemanntallet - statistikk

Sametingets valgmanntall fra 2005 var på 12 538 personer. Dette danner grunnlaget for mandatfordelingen i valgkretsene for valget i 2009.

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no