Skip Navigation LinksSametinget > Politikk og demokrati > Valg > Valgordningen
Informasjon Publisert 14.06.2011

En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge (utgitt 2002)

Informasjon Publisert 03.11.2008

02.01.2009 Frist for søknad om registrering som samepolitisk organisasjon

02.01.2009 Frist for oppdatering av opplysninger for registrerte samepolitiske organisasjoner

28.02.2009 Frist for Sametingets valgnemnd til å kunngjøre valglistene

Informasjon Publisert 16.10.2008

Etter forskriften om valg til sameting skal Sametinget oppnevne en valgnemnd som har ansvar for forberedelse og avvikling av sametingsvalget. Sametingets valgnemnd skal bestå av minimum fem medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene skal være samer med stemmerett ved sametingsvalget. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av plenum.

Informasjon Publisert 14.10.2008
Sametingets nye valgkretser

Sametinget er øverste valgmyndighet ved valg til Sametinget. Sametinget har revidert sin egen valgordning. Den nye valgordningen vil gjelde for sametingsvalget 2009. Bakgrunnen for endringene i Sametingets valgordning er at valgordningen ikke fungerte optimalt. Det gikk for lang tid fra folk avga sine stemmer til det endelige valgresultatet forelå, og det var en uforholdsmessig stor skjevhet mellom avgitte stemmer og hvem som faktisk kom inn på Sametinget.

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no