Skip Navigation LinksSametinget > Politikk og demokrati > Valg > For partier/lister
Informasjon Publisert 01.07.2009

Mål for tilskuddsordningen er å gi mulighet for valgdeltakelse til de som stiller lister til sametingsvalget. Søknadsfrist er 10. august.

Informasjon Publisert 26.03.2009

Fristen for innsendelse av listeforslag til sametingsvalget er 31. mars. Dette er en i hende frist. Listeforslag skal sendes Sametinget. Listene kan enten sendes Sametinget per post, leveres inn til et av Sametingets offisielle kontorsteder i kontortiden, eller sendes per fax men da må originalene ettersendes uendret.

Informasjon Publisert 12.03.2009

Når en organisasjon er registrert som samepolitisk organisasjon trenger listen kun å bli underskrevet av minst to av lokalavdelingens styremedlemmer i valgkretsen. Hvis organisasjonen ikke er registrert i Sametingets register, må listen derimot følges av 30 underskrifter av personer som er innført i Sametingets valgmanntall i valgkretsen.

Informasjon Publisert 27.02.2009
Lister

Stortings- og sametingsvalg blir holdt 14. september 2009. For å stå på et listeforslag må man registrere seg i Sametingets valgmanntall innen 31. mars.

Informasjon Publisert 27.01.2009

Sametinget har to ulike støtteordninger til samepolitiske organisasjoner. Den ene støtteordningen er direkte knyttet opp mot sametingsvalget og valgarbeidet, mens den andre er for å opprette og utvikle samepolitiske partier.

Informasjon Publisert 27.01.2009

Sametingets valgnemnd godkjente den 27.01.2009 Árja, Sámeálbmot Bellodat (SÁB)/Samefolkets Parti og Norgga Sámi Riikkasearvi (NSR) som samepolitiske organisasjoner. Dette betyr at organisasjonene kan stille liste i alle valgkretser til sametingsvalget 2009

Informasjon Publisert 05.11.2008

Kommunal- og regionaldepartementet gir tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2009.

Søknadsfrist: 10. desember 2008.

Informasjon Publisert 03.11.2008

27.10.2008 vedtok et enstemmig plenum krav om kjønnsfordeling til listeforslag ved sametingsvalget 2009

Informasjon Publisert 14.08.2008

I forbindelse med registrering av samepolitisk organisasjon og ved listestilling til sametingsvalget 2009, kan en søke om å få utskrift av Sametingets valgmanntall. Skriftlig søknad om tilgang til manntallet sendes Sametinget.

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no