Skip Navigation LinksSametinget > Politikk og demokrati > Valg > For valgmedarbeidere
Informasjon Publisert 14.09.2009
Kommuner med valgting i grønt - Nord-Norge

Kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall skal ha valgting samtidig med stortingsvalget. En kan stemme til begge valg samtidig. Ved sametingsvalget 2009 gjelder dette 47 kommuner.

Informasjon Publisert 08.09.2009
Bok

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sametinget har med hjemmel i forskrift om valg til Sametinget § 67 fastsatt valgprotokoller (møtebøker) for sametingsvalget.

Informasjon Publisert 03.09.2009
Avkryssingsmanntall

Bruk gjerne vedlagte mal for å lage avkryssingsmanntall. Det er viktig å merke seg at avkryssingsmanntallet IKKE skal ha fullt fødselsnummer på rapporten som legges ut.

Informasjon Publisert 29.07.2009
Valglogo gull samisk

Sametingets valgmanntall er nå ajourført og kan dermed legges ut til offentlig gjennomsyn (28.07.09)

Informasjon Publisert 17.07.2009

Vedlagt ligger en oversikt kommunene kan benytte når de skal oversende forhåndsstemmegivninger til den kommunen som skal foreta en foreløpig opptelling for sametingsvalget.

Informasjon Publisert 10.07.2009
Valgurne

Det er kun de kommunene med flere enn 30 i Sametingets valgmanntall fra 2005 som avholder valgting. Dette gjelder 47 kommuner ved sametingsvalget 2009. Det er kun velgere som er folkeregistrert i disse kommunene som har anledning til å avlegge stemme på valgdagen.

Alle andre må avgi forhåndsstemme. Du kan avgi forhåndsstemme til sametingsvalget i alle Norges kommuner. Det er også mulig å avgi forhåndsstemme utenriks og på Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon Publisert 03.07.2009
Valgkretser
Informasjon Publisert 01.07.2009
Kommuner i valgkretsene

For kommunene til bruk under tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen.

Informasjon Publisert 01.07.2009
Valgkort

Til bruk under tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen.

Informasjon Publisert 01.07.2009

For kommunene til bruk under tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen.

Informasjon Publisert 01.07.2009
Lister

Sametinget sender ut stemmesedler til alle kommunene i Norge. Kommunal- og regionaldepartementet står for utsendingen av stemmeseddelkonvolutter.

Kommunene får innen 1. juli 2009 en egen forsendelse med blanke blå stemmesedler til tidligstemmegivningen.

Informasjon Publisert 15.06.2009

Det følger av §26 og §30 i valgforskriften (til stortingsvalget) at blinde og svaksynte velgere skal kunne avgi stemme uten å måtte be om hjelp.

Informasjon Publisert 29.05.2009
Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten fra Sametinget. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av Sametingets valgmanntall og folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken valgkrets du har stemmerett i.

Informasjon Publisert 01.04.2009
Valglogo gull samisk

Vedlagt finnes presentasjonen fra valgkonferansene hos fylkesmennene. 

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no