Om registrering i Sametingets valgmanntall

Sametingsvalget er på samme tid og samme sted som stortingsvalget. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet

kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Registrer deg på 1-2-3
Last ned pdf-skjemaet under, fyll det ut og send det utfylt og underskrevet til Sametinget.

Publisert av Roy Amundsen. Sist endret 07.02.2011
*Politikk og demokrati - Valg 2009
Informasjon Publisert 07.10.2011
Kommuner med valgting i 2013

Mandatfordelingen for sametingsvalget i 2013 er nå klar. Det er også klart hvilke kommuner som får valgting ved dette sametingsvalget.

Informasjon Publisert 01.07.2011
Valglogo gull samisk

Neste uke (uke 28) vil Sametinget offentliggjøre foreløpig oversikt av blant annet valgmanntallet.

Informasjon Publisert 26.05.2011
Byggeplassbildet: "Vi bygger vår fremtid"

Forskrift om valg til Sametinget er nå blitt endret. Endringen går ut på at Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår. Valgmanntallet i år vil bestemme hvor mange mandater hver valgkrets vil få og hvilke kommuner som skal ha valgting ved sametingvalget i 2013.

Informasjon Publisert 09.03.2011
Valglogo gull samisk

Det har blitt arbeidet med å få på plass et fullstendig kvalitetssikret og oppdatert valgmanntall hvert andre år.

Informasjon Publisert 30.03.2010
Sametingets valgmanntall - endelig oversikt

13890 personer var registrert i Sametingets valgmanntall ved sametingsvalget 2009. Det er en økning på 1352 personer siden valget i 2005.

Informasjon Publisert 05.10.2009
Valglogo gull samisk

Sametingets valgnemnd har hatt møte 05.10.09.

Valgnemnda har kontrollert opptellingsvalgstyrenes arbeid og har i henhold til Forskrift om valg §72 enstemmig vedtatt å utferdige fullmakter til disse valgte representantene og vararepresentantene:

Informasjon Publisert 25.09.2009
Plenumsbygget 1

Alle kretser er nå ferdige med den endelige opptellingen.

Med forbehold om Sametingets godkjenning av valget 2009 er representantene og vararepresentantene fordelt slik:

Informasjon Publisert 17.09.2009
Valglogo gull samisk

Det som gjenstår nå er endelig opptelling, fordeling av mandater og kandidatkåring. 

Informasjon Publisert 15.09.2009
GUL direktør Jan Roger Østby

Det er fem kommuner som ikke har levert inn valgresultatet til Statistisk sentralbyrå (SSB). -Derfor får vi ikke et fullstendig valgresultat i natt slik vi hadde sett for oss, sier kommunikasjonsdirektør Jan Roger Østby.

Informasjon Publisert 14.09.2009
Kommuner med valgting i grønt - Nord-Norge

Kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall skal ha valgting samtidig med stortingsvalget. En kan stemme til begge valg samtidig. Ved sametingsvalget 2009 gjelder dette 47 kommuner.

Informasjon Publisert 14.09.2009
Valgurne - tegnet

Sametinget har utarbeidet en liste slik at du som velger lettere kan finne de du vil stemme på ved årets sametingsvalg.

Partiene/gruppene er listet opp kretsvis, og ved å klikke på partiet/listen så får du opp deres partiprogram.

Informasjon Publisert 11.09.2009
Sortland

Da kan du på valgdagen avgi stemme i alle valglokalene i byen.

Informasjon Publisert 03.09.2009

Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme.

NB! Siste frist for å stemme utenriks er 4. september 2009!

Informasjon Publisert 31.08.2009
Valgkretser

Sametinget har ny valgordning som vil gjelde for sametingsvalget 2009. For deg som velger betyr det at du kanskje kun kan forhåndsstemme.

Informasjon Publisert 31.08.2009
Valglogo gull samisk

Hva gjør du om du ikke får forhåndsstemt fordi kommunen ikke finner deg i valgmanntallet, selv om du har meldt deg inn? Her får du vite mer om hva du skal gjøre.

Informasjon Publisert 27.08.2009

Nytt ved dette valget er at du kan endre rekkefølgen på de øverste listekandidatene. Endringer gjøres ved å sette inn tall foran listekandatens navn.

Informasjon Publisert 19.08.2009
Kommuner med valgting i grønt - Nord-Norge

Flesteparten av de som er i Sametingets valgmanntall er bosatt i en av de 47 kommunene der det vil være valgting for sametingsvalget.

Som følge av at Sametinget har endret på valgordningen må de, som er bosatt i kommuner med mindre enn 30 personer i valgmanntallet ved forrige valg, forhåndsstemme. Dette gjelder for 1893 personer, eller ca 14% av velgerne.

Informasjon Publisert 10.08.2009
Valgurne

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme helt fram til og med 11. september.

Informasjon Publisert 28.07.2009

Valgdagen er 14. september 2009. Noen kommuner åpner valglokalene allerede søndag 13. september. Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent.

Husk å sjekke om du forhåndsstemme i år!

Informasjon Publisert 17.07.2009

Vedlagt ligger en oversikt kommunene kan benytte når de skal oversende forhåndsstemmegivninger til den kommunen som skal foreta en foreløpig opptelling for sametingsvalget.

Informasjon Publisert 10.07.2009
Valgurne

Det er kun de kommunene med flere enn 30 i Sametingets valgmanntall fra 2005 som avholder valgting. Dette gjelder 47 kommuner ved sametingsvalget 2009. Det er kun velgere som er folkeregistrert i disse kommunene som har anledning til å avlegge stemme på valgdagen.

Alle andre må avgi forhåndsstemme. Du kan avgi forhåndsstemme til sametingsvalget i alle Norges kommuner. Det er også mulig å avgi forhåndsstemme utenriks og på Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon Publisert 26.06.2009
Viddetbildet: "Vi staker ut vår fremtid"

I forbindelse med manntallskampanjen 2009 stiller Sametinget ut 3 bilder i stort format: Viddebildet, Klatrebildet og Byggeplassbildet i Vandrehallens glassmontere i sametingsbygningen i Karasjok.

Informasjon Publisert 29.05.2009
Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten fra Sametinget. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av Sametingets valgmanntall og folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken valgkrets du har stemmerett i.

Informasjon Publisert 28.05.2009

Sametinget lanserer facebookside der aktuelt stoff angående sametingsvalget legges ut. Siden er beregnet på alle som er interessert i sametingsvalget.

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no