Siste nytt
Marianne Balto

Sametingsrådet har oppnevnt rådgiver Liss-Ellen Ramstad til forhandlingsutvalget som skal forhandle om reguleringen av fisket på grensen mellom Norge og Finland i Tanavassdraget.

  

Vibeke Larsen

Sametinget vil gratulere politimester i Øst-Finnmark politidistrikt Ellen Katrine Hætta med oppnevningen som et av syv nye medlemmer i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Hætta er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, etter forslag fra Sametinget.

 

Aktuelle saker

Ovddasvástideaddji ja redaktevra: Gulahallandir. Jan Roger Østby      Ansvarlig utgiver og redaktør: Kommunikasjonsdir. Jan Roger Østby      Sámediggi – Sametinget | N-9730 Kárášjohka/Karasjok | Telefon (+47) 784 74 000 | Telefax (+47) 784 74 090 | samediggi@samediggi.no