Hurtigvalg

   

Tilskudd til samiske bibliotektjenester

Det blir gitt tilskudd til tiltak eller prosjekt for å fremme samisk litteratur overfor brukerne av skole- og folkebibliotek. Nordlandfylke er prioritert i 2009.

Det gis tilskudd til innkjøp av bøker, lydbøker, cd, video/dvd på samisk språk. Det kan søkes om tilskudd for inntil kr. 20 000.

Tilskuddsordningen kunngjøres årlig. Prioritering foretas etter Sametingets vedtatte prioriteringer i budsjettvedtaket.

 
Publisert av John-Marcus Kuhmunen. Sist endret 25.08.2009
   

Velg språk

På Norsk På Samisk

Søk

Annet fra Sametinget

Velg lenke

Kontaktinformasjon

Sámedikki girjerádju Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka/Karasjok
E-post : sambib@samediggi.no
Telefon
: 78 47 40 00

Faks
: 78 47 40 90
Åpningstid
: 08.00 - 15.30
Olggosaddi/utgiver Sámediggi Sametinget      Doaimmahus/redaksjon Girjerádju Biblioteket