Hurtigvalg

   

Samiske bokbusser

Sametinget bevilger hvert år midler til investeringer og drift av bokbusser som betjener samiske låntakere i samiske bosettingsområder i Norge.

Publisert av John-Marcus Kuhmunen. Sist endret 06.03.2009

Bokbussene utgjør en viktig del av den samiske bibliotektjenesten og representerer den mest aktive og oppsøkende delen av det samiske bibliotektilbudet.

Hensikten med bevilgningene til samiske bokbusser er å bidra til et likeverdig bibliotek- og informasjonstilbud til samiske og andre brukere i områder hvor andre tilbud om bibliotektjenester er begrenset.

2009
I 2009 bevilger Sametinget 6,145 millioner i drifts- og investeringstilskudd til totalt 7 bokbusser i Karasjok, Kautokeino, Tana/Nesseby, Kåfjord, lulesamisk og sørsamisk område.

 
   

Velg språk

På Norsk På Samisk

Søk

Annet fra Sametinget

Velg lenke

Kontaktinformasjon

Sámedikki girjerádju Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka/Karasjok
E-post : sambib@samediggi.no
Telefon
: 78 47 40 00

Faks
: 78 47 40 90
Åpningstid
: 08.00 - 15.30
Olggosaddi/utgiver Sámediggi Sametinget      Doaimmahus/redaksjon Girjerádju Biblioteket