Hurtigvalg

   

Bibliotekfaglig

Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon. Biblioteket har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og om samiske forhold. Biblioteket er åpent for alle.

Publisert av Hivand, Pål. Sist endret 06.03.2009

Samisk bibliografi
Samisk bibliografi i Norge forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Også i Sverige og Finland utarbeides samiske bibliografier. Du finner mer informasjon om dem i venstremenyen.

Samiske bibliotek
Sametinget har utarbeidet oversikter over samiske bibliotek, og andre bibliotek med samiske samlinger og kilder.

Samiske databaser
Samisk spesialbibliotek har katalogen sin i Bibsys Ask. Du finner også andre databaser med samisk innhold på nett. Under menyen Søk og finn øverst finner du flere av dem.

Tilskudd til samiske samlinger
Sametinget har etablert en tilskuddsordning til bibliotek og institusjoner som ønsker å etablere eller utvide sin samiske samling. Kunngjøring skjer årlig og tildeling på bakgrunn av Sametingets prioriteringer.

Bokbusser
Sametinget i Norge bevilger årlig tilskudd til investeringer og drift av bokbusser i samiske bosettingsområder i Norge. Også i Sverige og Finland finnes det bokbusser som betjener samiske brukere.

   

Velg språk

På Norsk På Samisk

Søk

Annet fra Sametinget

Velg lenke

Kontaktinformasjon

Sámedikki girjerádju Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka/Karasjok
E-post : sambib@samediggi.no
Telefon
: 78 47 40 00

Faks
: 78 47 40 90
Åpningstid
: 08.00 - 15.30
Olggosaddi/utgiver Sámediggi Sametinget      Doaimmahus/redaksjon Girjerádju Biblioteket