Hurtigvalg

   

Tjenester

Bibliotekets viktigste tilbud til deg som lånekunde er muligheten til å søke (på nett) og utlån av kilder. Vi tilbyr også utlån av mindre boksamlinger til andre bibliotek i tidsavgrensede perioder.

Publisert av John-Marcus Kuhmunen. Sist endret 28.01.2009

Nett og multimedia
Sametingets bibliotek tilbyr et eget nettsted med søkemotorer og nyttige lenkesamlinger. I bibliotekets lokaler i Sametingsbygningen har vi AV- og microfilm-utstyr og datamaskiner som kan benyttes av publikum.

Utlån
Biblioteket er åpent for alle. For lånere som bor utenfor Karasjok foregår utlånet vanligvis gjennom lånerens nærmeste bibliotek. Vi er behjelpelig med å besvare spørsmål på telefon, e-post eller fax.

Bistand og veiledning
Sametingets bibliotek er behjelpelig med å utarbeide lister over anbefalt litteratur og materiell til innkjøp ved oppbygging av egne samiske samlinger på bibliotekene. Ved å henvende seg til biblioteket kan man få hjelp til å finne relevant litteratur og til å søke i databaser og andre informasjonskilder.

Forvaltningsbibliotek
Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon og lokalisert i Sametingsbygningen i Karasjok, og fungerer som forvaltningsbibliotek for parlamentet.

 
   

Velg språk

På Norsk På Samisk

Søk

Annet fra Sametinget

Velg lenke

Kontaktinformasjon

Sámedikki girjerádju Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka/Karasjok
E-post : sambib@samediggi.no
Telefon
: 78 47 40 00

Faks
: 78 47 40 90
Åpningstid
: 08.00 - 15.30
Olggosaddi/utgiver Sámediggi Sametinget      Doaimmahus/redaksjon Girjerádju Biblioteket