Informasjon Publisert 19.11.2009
Bok

I Sápmi utkommer det titt og ofte nye fagbøker i og på samisk,  men også på andre språk. Her presenteres en rekke bøker om språk som er kommet ut de siste årene. Vi har laget en oversikt over hvilke ordbøker og andre hjelpemidler som fins på samisk og på andre språk, både i bøker og på internett. På denne siden kan du også lese bladet som Samisk språknemnd utgir, nemlig Giellaságat.

Informasjon Publisert 19.03.2012
2007746.jpg

Den første felles nordiske språkdeklarasjonen er utgitt på 8 språk. Den kan bestilles på Nordisk språkråds nettside.

Les deklarasjonen her!

Informasjon Publisert 19.03.2012
Sprog i Norden 2010

Sprog i Norden er en årbok for språknemndene og-rådene, med støtte fra lea Nordens Sprogkoordination. Sprog i Norden 2010 har en del gode artikler, bl.a. en artikkel om nordsamisk språkrøkt av Kaarina Vuolab-Lohi og en artikkel pm revitalisering av skoltesamisk språk, av Klaas Ruppela. 

Sprog i Norden 2010 kan bestilles hos  Nordisk Sprogkoordinatiovnnas.

Informasjon Publisert 08.03.2012
kå´llmuõrâž

En ny østsamisk eventyrbok, "Kå´llmuõrâž" er utgitt. Boka kan brukes i opplæringa for både barn og voksne. I boka er det i alt 27 fortellinger, med boka reiser man tilbake til forfedrenes - og mødrenes eventyrverden. Disse fortellingene har de hørt i de østsamiske siidaene, som var i nå tidens Russland.

Informasjon Publisert 21.09.2010

På internett kan man finne en del ordlister. Nedenfor følger noen linker til nettbaserte ordlister. Klikk på Les mer for å se linkene.

Informasjon Publisert 15.09.2010
Áppes - álgooahpahusa várás oahppgirji davvisámegilli

Sametinget i Finland har utgitt to nye læremidler, nemlig på nordsamisk Áppes - min meahci máidnasat, som Inga Guttorm har skrevet. Den andre boka er på enaresamisk og heter Muu aabis, čohčâ, som Matti Morottaja har skrevet. Begge bøkene er beregnet for begynneropplæringen. 

Informasjon Publisert 01.12.2009

Ordbøker og ord-/termbanker er gode hjelpemidler når man jobber med oversetting eller behandler saker på to språk. Det finnes en del hjelpemidler for språkarbeidere på de forkjellige samiske språkene, men mest er det blitt utviklet på nordsamisk.

 

Informasjon Publisert 30.11.2009
Språk i Norden 2009

Språkportalen har utgitt ei ugave av Språk i Norden. Språk i Norden er en årbok for språknemndene og språkrådene i Norden. Temaet i år er språkpolitikk og språkattityder.

 

Informasjon Publisert 29.09.2009
Bilde av østsamisk - finsk duodji bildeordbok

Aune Mettäpuro og Satu Moshnikoff har samlet inn en rekke duodjiord av tradisjonelle østsamiske duodjier, og utgitt en ordliste med mange fine bilder. 

Informasjon Publisert 23.09.2009
Østsamisk grammatikkbok

Satu og Jouni Moshnikoff og Eino Koponen har utgitt den første østsamiske grammatikkboka. Boka er på finsk og østsamisk og tar for seg østsamiske skriveregler.

Informasjon Publisert 22.09.2009
avdnasisduodjin.jpg

Gunvor Guttorm og Solveig Labba har nylig kommet ut med en ny ordbok "Ávdnasis duodjin". Boka er en samling ord og termer innen samisk mykduodji.

Informasjon Publisert 26.11.2008
Omslaget til rapporten Språk i Norden 2008, utgitt av Språknämderna i Norden. Tema: Namn/Navn/namat

Språk i Norden är en årsskrift för språknämnderna runt om i Norden. Temat för i år är namn, såväl personnamn som ortnamn.

Informasjon Publisert 28.10.2008
9788205273634.jpg

Har du skolebarn? Da har du kanskje oppdaget at de nye skolebøkene i norsk er litt annerledes enn før. Språkrådet og Utdanningsdirektoratet har anbefalt nye grammatikktermer for norskfaget. Termene bygger i hovedsak på Norsk referansegrammatikk fra 1997. Blant annet har man kuttet ut ordklassen tallord og fått en ny klasse, nemlig determinativer.

Informasjon Publisert 10.09.2008
nordterm15.jpg

Nordterm 2007 vart arrangert ved Noregs handelshøgskole i Bergen 13. -16. juni 2007 av Språkrådet i Noreg, Handelshøgskolen, Universitetet i Bergen og forskingsavdelinga Aksis Unifob ved same universitetet. Rapporten kan bestilles fra Språkrådet i Norge.

Informasjon Publisert 08.09.2008
Termlosen

Språkrådet i Norge har nylig utgitt Termlosen, ett hefte som passer for alle som skal lage nye ordlister og ellers alle som er interessert i terminologi og fagspråk.

Informasjon Publisert 05.07.2007
Pekka Sammallahti har skrevet boken "Gielladutkama terminologiija", språkforskningens terminologi, som Davvi girji utga i april 2007. Boken inneholder termer som studenter møter på i samiske språkstudier på høgskole og universitetet. Boka er også bra for alle som jobber med samisk språk.
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi