Språknormeringer

Samisk språknemnd har hatt ansvaret for språknormering innen samisk språk. Normeringer skjer vanligvis når nye ord kommer til språket og det behøves en vurdering og bestemmelse for hvordan ordet skal skrives og bøyes. Normeringer skjer i dag gjennom de ulike samiske språkseksjonene som er sør-, lule-, nord-, enare-, skolte-, kildin- og tersamiske seksjoner. Slike vedtak skal framlegges språknemndas plenum til orientering.

GIELLA: Språknormering
Informasjon Publisert 01.10.2013

Samisk språknemnds sørsamiske seksjon har holdt normeringsmøter i Tromsø i november 2010, i Umeå i februar 2011 samt i Røros i mai 2011.  På disse møtene ble låneordssuffikser gjennomgått på grunnlag av Ove Lorentz forslag fra 16.11.2010.

Informasjon Publisert 14.12.2010

Samisk språknemnds sydsamiske seksjon har hatt møte i Tromsø den 18/11-2010. Se hele møteboka i filen under.

Informasjon Publisert 04.10.2010

Samuli Aikio har skrevet om forkortelser på nordsamisk. En grei oversikt over de vanligste forkortelsene finnes i filen under.

 

Informasjon Publisert 01.06.2007
Samisk språknemnd har i normeringsmøter i 2005-2006 vedtatt normeringer i Nord-samisk skriftsspråk. Her får du bl.a. se om hva som er lov å bruke av forkortelser og dialektforskjeller, hvordan endelsene skrives i lånord, og samiske navn på arbeidslivets grupperinger.
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi