Hurtigvalg

   

Utlånsregler for Sametingets bibliotek

Når du låner fra biblioteket, bekrefter du samtidig at du er kjent med og aksepterer våre utlånsregler. Det er lånerens eget ansvar å gjøre seg kjent med disse reglene.

Hvem kan låne?
Alle kan benytte biblioteket og utlånet er gratis.
Ved utlån til skoleklasser, institusjoner og organisasjoner er skolen, institusjonen eller organisasjonen ansvarlig for det utlånte materialet.

Lånekort
Lånekort får du i biblioteket. Er du under 15 år trenger vi foresattes samtykke for å gi deg lånekort. Ta med deg lånekortet når du skal låne noe fra biblioteket. Husk å melde fra om navne- og adresseforandring.

Lånetid
Vanlig lånetid er 1 måned. For nytt og svært etterspurt materiale er lånetiden 2 uker. For spesielt verdifulle bøker til lesesalsbruk har biblioteket eget kvitteringssystem for utlån og mottak av bøker. Språkkurs kan lånes i 2 måneder. Lånt materiale kan forlenges hvis ingen andre står på venteliste.

Reservering
Er materialet du ønsker utlånt, kan du be om å få det reservert. Du vil da få beskjed pr. e-post, telefon eller i posten når det kommer inn. Vi holder det av inntil en uke.

Purring
Hvis du ikke leverer det du har lånt til rett tid, vil du få en påminnelse om at lånetida er ute. Etter to purringer sendes regning på det du ikke har levert. Lånekortet er personlig, og du er selv ansvarlig hvis du lar andre låne på ditt kort. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes etter våre satser.

Tap av lånerett
Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

Spesielt for video/DVD/CD og annet AV-materiale
Forutsetningen for utlån av filmer er at låner oppfyller en eventuell aldergrense på materialet. Biblioteket kan ikke ta ansvar for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.

Publisert av John-Marcus Kuhmunen. Sist endret 28.01.2009
   

Velg språk

På Norsk På Samisk

Søk

Annet fra Sametinget

Velg lenke

Kontaktinformasjon

Sámedikki girjerádju Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka/Karasjok
E-post : sambib@samediggi.no
Telefon
: 78 47 40 00

Faks
: 78 47 40 90
Åpningstid
: 08.00 - 15.30
Olggosaddi/utgiver Sámediggi Sametinget      Doaimmahus/redaksjon Girjerádju Biblioteket