Klarspråkkonferanse i Reykjavik

Klarspråkkonferansen 2011 ble arrangert i Reykjavik, den 11. og 12. oktober. Temaet var juridisk språk i Norden. På konferansen holdt bl.a. Ellen Katrine Hætta foredrag om samisk språk i norsk rett. Nu er alle forelseningene/fremleggene publisert, se disse på: http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_mal_praesentationer

 

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 24.01.2012
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi