Samisk språknemnds plenumsmøte

Samisk språknemnd holder plenumsmøte i Sametinget i Karasjok den 27/4-2010. Medlemmene fra Norge, Sverige, Finland og Russland er innkalt til dette møtet, som er beregnet til en dag.

 

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 24.03.2010

Saksliste:

1) Umesamisk ortografi

2) Samisk språknemnds langtidsplan

3) Samisk språknemnds budsjett 2010

4) Valg

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi