Østersund er Staare på samisk

Østersund heter fra nå av Staare på samisk. Dette har Samisk språknemnds sydsamiske seksjon bestemt.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 12.02.2010

Samisk språknemnds sydsamiske seksjon har behandlet stedsnavnet for Østersund, etter anmodning fra Sametinget i Sverige. Tidligere er Luvlieluspie, som er rett oversatt fra svensk og satt sammen av øster, som er luvlie på sydsamisk, og luspie, som betyr elvs utløp fra innsjø.  Luvlieluspie samt de øvrige navnformene Luvliesunde, Vueliesunde og Tjaalmegke er ukjente for alle de som ble spurt av seksjonens medlemmer under behandlinga av denne saken.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi