Lavangen blir innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk

Torsdag 1.10.09 blir Lavangen en del av samisk språkforvaltning. Lavangen er den andre kommunen i Troms som innlemmes i forvaltningsområdet. Fra før er Gáivuotna/Kåfjord med i forvaltningsområdet.

Publisert av Sara Ellen J.E. Heahttá. Sist endret 15.11.2010

Med Lavangen blir det til sammen ni kommuner i Norge som hører til samisk forvaltningsområde. Fra før er Kautokeino, Karasjok, Tana, Porsanger, Nesseby, Kåfjord, Tysfjord og Snåsa med i denne ordninga.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi