Samiske språkprosjekter i Russland

Sameforeningen i Murmansk (OOSMO) har begynt med samiskkurs på kolahalvøya. Målet er å utvide det samiskspråklige miljøet i forkjellige aldersgrupper på Kolahalvøya.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen Eira. Sist endret 11.06.2008
Oosmo foreningen vil også i år holde kurs på Kolahalvøya i forbindelse Saamj kill-prosjektet.
Målet er at deltakere får gode muntlige språkkunnskaper og at de samiske lærerne høyner sin kompetanse. Måler et også å utgi flere samiske læremidler.

Oosmo har siden 2004 holdt samiskkurs ved hjelp av økonomisk støtte utenfra. De har høstet positive resultater fra dette arbeidet. Samisk språknemnd har også bidratt med økonomisk støtte til disse kursene. Deltakere på disse kursene har bl.a. begynt å skrive sanger på samisk, oversatt russiske eventyr på samisk og noen har laget små teaterstykker på samisk .
Fort to år siden deltok 6 grupper på kursene, mens det i år er 8 deltakergrupper.

OOSMO er prosjektansvarlig for prosjektet “Saamj kill” som arrangerer kurs for samer i samisk på følgende steder: Lovozero, Revda, Montjegorsk, Jona, Tuulomankentä, og i Murmaši. På nevnte plasser bor det samer. Der fins OOSMO-foreningens lokale kontorer eller representanter. Mange av samene som bor der behersker ikke samisk og de kan ikke kommunisere seg i mellom på samisk. En av de viktigste oppgavene til OOSMO er å bevare det samiske språket i Russland.
   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi