Samisk språklov

Norge vedtok sameloven i 1987. Loven omhandler også samisk språk. Loven ble revidert i 1992. Finland vedtok ny samisk språklov i år 2004, mens Sverige vedtok samisk språklov i 1992, som ble revidert i 2010. Loven gir rett til å bruke samisk språk i kontakt med offentlige organer i samisk forvaltningsområdet.

Publisert av Heahttá, Sara Ellen J. E.. Sist endret 23.11.2010

I Norge inngår Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord (Troms), Lavangen, Tysfjord og Snåsa i forvaltningsområdet for samisk språk.

I Sverige er kommunene Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund med i forvaltningsområdet for samisk språk.

I Finland omfattes Enare, Enontekiö, Sodankylä og Utsjok kommuner av samisk språklov.

Samisk språklov eller samelovens språklov gir alle samer rett til å bruke samisk i kontakt med offentlig organ i samisk forvaltningsområde. Med offentlig organ i samisk forvaltningsområde menes alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organer i de kommuner, fylkeskommuner og staten har fastsatt inngår i forvaltningsområde for samisk språk. Her kan nevnes bl.a. helse- og sosialsektor, politi- og rettsvesen, skole- og utdanningssektoren og individuelle kirkelige tjenester. Ellers skal lover, kunngjøringer og skjemaer som har betydning for samer, oversettes til samisk. Videre skal den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet, ha rett til svar på samisk. Dette gjelder særlig ved skriftlig henvendelse. Tilsatte i et offentlig organ har dessuten rett til utdanningspermisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap.
Språkloven er ikke helt lik i Sverige, Norge og Finland, men alle har det til felles at den begrenser seg til et visst område i landet, og gir samer rett til å bruke morsmålet i kontakt med det offentlige.
Les hele loven i linkene nedenfor.

   

Velg språk

verktøy Logg påEndre språk til norskEndre språk til samiskEndre skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Sámi giellalávdegoddi Samisk språknemnd Hánnoluohkká 45
N-9520 Guovdageaidnu
E-post : sgl@samediggi.no
Telefon
: (+47) 78 48 42 59

Faks
: (+47) 78 48 42 42
Åpningstid
: 08.00-15.30
Samisk korrekturvertkøy
Samisk orddatabase
Olggosaddi/Utgiver Sámediggi/Sametinget      Doaimmahus Sámi giellalávdegoddi